van delen komt verme­nig­vul­digen

do better, together
 

public

EHCampus Public stimu­leert kennis­de­ling op het vlak van Energy & Health door het organi­seren van congressen met toppers uit de weten­schap en onder­zoeks­we­reld. Daarnaast wordt gewerkt aan oplei­dings­mo­ge­lijk­heden en verblijfs­voor­zie­ningen voor studenten, promo­vendi en weten­schap­pers.

actieve open innovatie

Is het mogelijk dat Neder­land in 2050 energie neutraal zal zijn? Kunnen we straks kanker behan­delen. Wat is de kans op succes? En zo door hier de ekst voor open innovatie / kennis­de­ling et cetera.

Hoe we samen alles uit nieuwe techno­logie halen