de hele keten van medische isotopen op één toplo­katie

do better, together

health

Eén campus met een mondiaal markt­aan­deel van 30% in medische isotopen. Eén locatie voor de gehele productie en verwer­king van medische isotopen en een sterke focus op onder­zoek naar isotoop-gebaseerde medische behan­de­lingen. We do better, together.

diagnose én behan­de­ling

De huidige Hoge Flux reactor (HFR) levert wereld­wijd 30% van de isotopen die gebruikt worden voor het stellen van diagnoses bij hart- en kanker­pa­ti­ënten. Zo’n 30.000 mensen worden per dag met isotopen uit Petten onder­zocht. Daarnaast worden ‘thera­peu­ti­sche isotopen’ steeds belang­rijker. Er zijn volop kansen voor de ontwik­ke­ling van deze medicijnen voor behan­de­ling van diverse vormen van kanker. 

Inter­na­ti­o­nale allure’

Proces­sing Facility alle Isotopen

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typeset­ting industry. Lorem Ipsum has been the industry’s standard dummy text.

Productie Isotopen

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typeset­ting industry. Lorem Ipsum has been the industry’s standard dummy text.

Onder­zoeks­re­actor

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typeset­ting industry. Lorem Ipsum has been the industry’s standard dummy text.

Een wereld die steeds beter wordt

Ongekende krach­ten­bun­de­ling’

Speci­a­lis­ti­sche kennis

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typeset­ting industry. Lorem Ipsum has been the industry’s standard dummy text.

Alle benodigde vergun­ningen

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typeset­ting industry. Lorem Ipsum has been the industry’s standard dummy text.

Vesti­ging nabij facili­teiten

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typeset­ting industry. Lorem Ipsum has been the industry’s standard dummy text.