een merk is net een deurklink

iedereen zit er met z’n tengels aan

Het lijkt ongrijp­baar maar een merk werkt heel simpel als je het eenmaal doorhebt. Het gaat allemaal om ENERGIE. Energie die gevoeld en beleefd wordt. Die mee of tegen­werkt. Vaag?

Alhoewel we energie moeilijk kunnen meten, weten we wel dat we het succes van een huidige prestatie in de context van geleverde presta­ties moeten beoor­delen. Alles gaat makke­lijker als je momentum hebt.

En momentum kan je creëren. Moet je (blijven) creëren.

Wij noemen dat merkbouwen.

Hoe (ver)bouw je een merk in alle online tumult en prijs­ge­weld?

Meerwaarde en online marke­ting gaan prima samen.

Online marke­ting, merkstra­tegie en creatieve concepten.

Samen komen we er uit.